PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINA

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Vizitând această pagină vă așteptăm să ne cunoașteți, să ne înțelegeți, să ne fiți alături la sărbători și evenimente. Am creat acest site pentru a oferi pe de o parte transparență totală și facilitarea accesului cetățenilor comunei, iar pe de altă parte pentru a ne face cunoscuți și de a atrage atenția oamenilor asupra acestui loc deosebit situat într-un cadru natural pitoresc, în masivul geologic Cheia.

Acest site conține o secțiune dedicată proiectelor administrației locale, în care sunt prezentate realizările, dar și proiectele aflate în diferite stadii de aprobare sau execuție. De asemenea, sunt postate CV-urile doamnelor primar și viceprimar.

Cu cele mai bune sentimente,
Gabriela IACOBICI – Primarul comunei Grădina

Consiliul Local

AL COMUNEI GRĂDINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Consiliul Local Grădina este format din 9 membri, care sunt aleși prin vot universal, egal și liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public și domeniul privat al comunei Grădina de a aviza sau aproba studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și de a stabili bugetul local, taxele și impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

DATE DE
Contact

PROGRAM

luni-vineri: 08:30 - 16:30
sâmbătă-duminică: ÎNCHIS

ADRESĂ

strada Victoriei, nr. 39
comuna Grădina,
județul Constanța
cod poștal: 907278

TELEFON

telefon: 0241 853 800

ADRESĂ DE E-MAIL

contact@primariagradina.ro

FORMULAR DE CONTACT