Hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind administrarea și gospodărirea domeniului public și privat al comunei