Alimentarea cu apă

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 183 din 14.12.2017 privind: ,,Alimentarea cu apă a comunei Grădina – localitățile Cheia și Grădina, județul Constanța“, bazinul hidrografic, în care se încadrează localitatea Grădina, este cel al pârâului Grădina Mucova, în timp ce localitatea Cheia se încadrează în cel al râului Casimcea.

Servicii medicale și sociale

Sănătatea ocupă un loc central în viața oamenilor având un impact direct pe de o parte asupra bunăstării și calității vieții lor, iar pe de altă parte asupra productivității și prosperității economice a statului din care fac parte.
Starea de sănătate a populației este determinată pe de o parte, de accesul la sănătate, determinat de factorii genetici, de mediu, de dezvoltarea economico-socială și de factorii socio-culturali, iar pe de altă parte de accesul la serviciile de sănătate, care depinde în totalitate de infrastructura sanitară. Nivelul scăzut al calității serviciilor medicale este determinată de calitatea precară a infrastructurii specifice, de numărul redus al personalului medical specializat, dar și de nivelul de salarizare. În același timp, disparitățile în accesul la serviciile sanitare sunt generate de diferențele etnice, economice, de așezarea geografică și de calitatea inegală a serviciilor de același tip.
Starea de sănătate a locuitorilor comunei Grădina este monitorizată în cadrul dispensarului uman al comunei, pentru care s-a propus”1.ln proiect pentru modernizare și reabilitare. În dispensar este amenajat un cabinet medical individual, deservit de un medic și un asistent medical. Raportat la numărul de locuitori, personalul medical îndeplinește criteriul legislativ cu privire la raportul dintre pacienți și personalul medical.
În incinta dispensarului uman se regăsește un punct farmaceutic, deservit de un farmacist care asigură fluxul necesar de medicamente și materiale sanitare în conformitate cu necesarul solicitat.
De asemenea, locuitorii comunei Grădina pot beneficia de servicii medicale mai vaste la Spitalul Clinic Județean de Urgență din municipiul Constanța, ce se află la o distanță de aproximativ 52 kilometri.
În prezent, este în curs de construire un dispensar uman care va deservi locuitorii din satul Cheia. Acesta este finalizat în proporție de 80%.

S.V.S.U.

Activitatea Poliției Locale se realizează în interesul persoanei, al comunității, al asigurării pazei și protecției obiectivelor de interes public local și privat, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.
În comuna Grădina siguranța cetățenilor și ordinea publică este asigurată prin intermediul unui post de poliție rurală care face parte din Secția 5 de Poliție Rurală Cogealac, deservită de 3 agenți de poliție. Postul de poliție este dotat cu un autoturism, prin intermediul căruia se asigură misiunile de patrulare și intervenție în caz de necesitate.
La nivelul comunei Grădina există înființat și un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.), care vin în ajutorul și sprijinul locuitorilor în caz de inundațiilor, incendii, poluări accidentale, înzăpezire, ș.a.
Pentru buna desfășurare a activității S.V.S.U. Grădina s-au întocmit:

  • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
  • Planul de pregătire pentru sezonul rece;
  • Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare funcționării S.V.S.U.;
  • Planul în caz de cutremuri și/sau alunecări de teren.
Sari la conținut