Alimentarea cu energie electrică

Furnizarea energiei electrice în comuna Grădina este asigurată de către societatea Enel Energie SA fiind asigurat astfel necesarul energetic al tuturor localităților componente ale comunei.
Rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune este asigurată prin conductor aerian neizolat de secțiunea 25, 35, 50 mmp și conductor izolat de secțiunea 50, 70 mmp, in lungime de 19,1 km, edificat de stâlpi de beton tip SE4, SE1O, SE11, SC1OOO1, SC1005 în număr de 545 bucăți.

Sistemul de salubritate

Comuna Grădina este inclusă în zona 1 Constanța. Această zonă dispune de stația de sortare MM Recycling din Constanța, depozitul de deșeuri ecologic din localitatea Ovidiu și stația de sortare/compostare de capacitate mică în comuna Corbu.
În prezent, deșeurile de depozitează la Depozitul construit la Tortoman prin prezentul proiect, care deservește populația din zonele de colectare: Deleni, Cernavodă, Hârșova și Medgidia.
Gestiunea deșeurilor, la nivelul comunei Grădina, este realizată de către operatorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI S.R.L. Serviciul de salubrizare a fost delegat acestui operator prin prisma încheierii Contractului de servicii nr. 58 din 08.01.2016, dintre concedentul Comuna Grădina și concesionarul anterior menționat.
Prin Hotărârea Consiliului Local Grădina Nr. 23 din 26 martie 2019 s-a aprobat Programul de acțiuni și activități edilitar-gospodărești de interes local care se vor desfășura în anul 2019 la nivelul comunei Grădina în vederea păstrării curățeniei, bunei gospodăriri și înfrumusețării localității.
Printre acțiunile edilitar-gospodărești pe care autoritățile locale trebuie să le asigure se regăsesc:  întreținerea și curățenia căilor rutiere,  curățarea cursurilor  de  a ă, poduri, șanțuri, efectuarea de lucrări pentru prevenirea producerii inundațiilor, salubritate și sănătate publică, protecția mediului înconjurător și  întreținerea construcțiilor.

Sari la conținut