Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Grădina

Lucica MOLDOVIANU

REFERENT

Compartiment Agricol
administrarea domeniului public și domeniului privat și achiziții publice

Tanța FEHER

REFERENT


Compartiment buget-finanțe,
salarizare, resurse umane, impozite și taxe

Constantin LEANCU

INSPECTOR

Compartiment Agricol
Administrarea Domeniului Public și Domeniului Privat și Achiziții Publice

Lucica HURĂ

INSPECTORCompartiment Asistență Socială

Nicușor-Ionuț RÎPĂ

INSPECTOR


Compartiment Buget-Finanțe,
Salarizare, Resurse Umane, Impozite și Taxe

Alina DATCU

REFERENTCompartiment Urbanism și Administrație Publuică

Sari la conținut