Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Grădina

Lucica MOLDOVIANU

REFERENT

Compartiment Agricol
administrarea domeniului public și domeniului privat și achiziții publice

Tanța FEHER

REFERENT


Compartiment buget-finanțe,
salarizare, resurse umane, impozite și taxe

Constantin LEANCU

INSPECTOR

Compartiment Agricol
Administrarea Domeniului Public și Domeniului Privat și Achiziții Publice

Lucica HURĂ

INSPECTORCompartiment Taxe și Impozite

Nicușor-Ionuț RÎPĂ

INSPECTOR


Compartiment Buget-Finanțe,
Salarizare, Resurse Umane, Impozite și Taxe

Alina DATCU

REFERENTCompartiment Urbanism și Administrație Publică

Mariana-Cătălina RIPA

REFERENTCompartiment Asistență Socială

Meriem ABIBULA

INSPECTOR


Compartiment Urbanism, Administrație și Relații Publice

Elena GLAVAN

ASISTENT MEDICAL COMUNITARCompartiment Asistență Socială

Sari la conținut